مشتریان
آخرین یادداشت ها


Total Quality Management 4.0 Framework: Present and Future مقاله معرفی شده با استفاده از تئوری سیستم اجتماعی و فنی، چارچوب مدیریت کیفیت جامع 4.0 (TQM 4.0) را در ادغام اصول […]

ادامه مطلب

مقدمه : یادگیری استراتژیک یک رویکرد جدید در یک نظام ارزیابی توسعه و بهبود است که فرآیند رشد و توسعه را پشتیبانی می کند.  یادگیری استراتژیک به معنای استفاده از […]

ادامه مطلب

قابل توجه فعالین حوزه توسعه و #تعالی_منابع_انسانی! #تجربه های_نقره ای در حوزه یادگیری و توسعه منابع_انسانی در دهمین کنفرانس توسعه منابع انساني با تاکید بر تجارب عملی و مدیریت #شکست؛ […]

ادامه مطلب

کلاس شواب Klaus Schwab ، بنیان‌گذار و رئیس اجرایی مجمع جهانی اقتصاد، که نخستین بار مفهوم «انقلاب صنعتی چهارم» را معرفی کرد، در نوشتار زیر دربارۀ این انقلاب چنین روایت […]

ادامه مطلب

بعد از گذشت چند دهه از مطرح شدن مدل هفت اس مکنزی (McKinsey’s 7S Framework) و به بهانه قرارگیری در قرن و سال نو ، لازم شد بار دیگر به روش […]

ادامه مطلب

موضوع سخنرانی نوآوری و مدیریت دانش باز برخی از مهمترین نکات ارائه شده : علوم/علم باز، شیوه‌هایی چون انتشار آزاد تحقیقات، مبارزه برای دسترسی آزاد، تشویق دانشمندان به پژوهش باز […]

ادامه مطلب

کسب وکارهایی که در بازارهای پویای کنونی فعالیت می کنند، با چالش های همیشگی برای رسیدن به موفقیت روبه رو هستند.در چنین شرایطی نوآوری کلید اصلی موفقیت است. چالش نوآوری […]

ادامه مطلب

مدل تعالي سازمانی ، یک ساختار مديريتي است که با تکيه براصول و مفاهيم اساسي و توجه داشتن به معيارهاي اصلي مديريت کيفيت فراگير و سيستم خودارزيابي موجبات پيشرفت و […]

ادامه مطلب

مدل تعالی آموزش و توسعه مولود احساس نیاز حوزه آموزش و توانمندسازی کارکنان به طراحی و توسعه الگوی مفهومی و زبان مشترک، با هدف ارتقا جایگاه و عملکرد مدیریت های […]

ادامه مطلب

هشت اصل اساسی در تحول  و تعالی نوآوری : The eight essentials of innovation عوامل استراتژیک و سازمانی چیزی است که رهبران و نوآوران موفق در شرکتهای بزرگ را از […]

ادامه مطلب

ضرورت پیشبرد نوآوری برای رقابت در عرصه‌های داخلی و جهانی از یک سو و اهمیت توسعة فناوری‌ها در این حوزه ، به‌عنوان یکی از حوزه‌های کلیدی از سوی دیگر، شناسایی […]

ادامه مطلب

معرفی دوره آموزشی رویکردهای نو در ارزیابی سازمانی ! چگونه باید همسویی و اثربخشی شاخصهای کلیدی عملکردِ هر کسب و کار را در مسیر خلق ارزش با ارزشهای پیشنهادی آن، […]

ادامه مطلب