مقالات


یاداشت شماره19:دوسوتوانی با رویکرد یادگیری استراتژیک در  عصر نوآوری و شایستگیهای دیجیتال
  • نویسنده : حمیدرضا خدمتگزار
  • 2023/05/16
  • 02:04:47

  • Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/hrkhedma/public_html/wp-content/themes/MyTheme/includes/section-archive.php on line 23

یاداشت شماره19:دوسوتوانی با رویکرد یادگیری استراتژیک در  عصر نوآوری و شایستگیهای دیجیتال

مقدمه : یادگیری استراتژیک یک رویکرد جدید در یک نظام ارزیابی توسعه و بهبود است که فرآیند رشد و توسعه را پشتیبانی می کند.  یادگیری استراتژیک به معنای استفاده از […]

ادامه مطلب
دلایل عدم اثربخشی در مسیر تعالی سازمانی

دلایل عدم اثربخشی در مسیر تعالی سازمانی

معرفی برخی از موانع، چالش ها و دلایل عدم اقربخشی حرکت سازمان های ایرانی در مسیر تعالی سازمانی

ادامه مطلب
ویژگی ها و شرایط ساختاری و رفتاری جهت دستیابی و ارتقا ی سطوح تعالی سازمانی

ویژگی ها و شرایط ساختاری و رفتاری جهت دستیابی و ارتقا ی سطوح تعالی سازمانی

دانلود مقاله ویژگی ها و شرایط ساختاری و رفتاری جهت دستیابی و ارتقا ی سطوح تعالی سازمانی

ادامه مطلب
شواهد مورد ارزیابی در سطح گواهی تعهد به تعالی سازمانی

شواهد مورد ارزیابی در سطح گواهی تعهد به تعالی سازمانی

دانلود مقاله شواهد مورد ارزیابی در سطح گواهی تعهد به تعالی سازمانی

ادامه مطلب
مفاهیم بنیادین تعالی مدل 2013

مفاهیم بنیادین تعالی مدل 2013

دانلود مفاهیم بنیادین تعالی مدل 2013

ادامه مطلب
  • آخرین نوشته ها

  • موضوعات

  • خدمات