کتابخانه


معرفی کتاب: چرا ملت ها شکست می خورند؟

معرفی کتاب: چرا ملت ها شکست می خورند؟

معرفی کتاب: چرا ملت ها شکست می خورند؟ریشه های قدرت،ثروت و فقر

ادامه مطلب
معرفی کتاب : کاربستِ تعالی سازمانی از رویکرد تا نتایج

معرفی کتاب : کاربستِ تعالی سازمانی از رویکرد تا نتایج

معرفی کتاب : کاربستِ تعالی سازمانی از رویکرد تا نتایج با معرفی مسیر تعالی سازمانی در نیروگاه سیکل ترکیبی خرمشهر

ادامه مطلب
دیکشنری مدیریتی دکتر خدمتگزار

دیکشنری مدیریتی دکتر خدمتگزار

دانلود دیکشنری مدیریتی دکتر خدمتگزار

ادامه مطلب
معرفی و چکیده  کتاب تعالی حکمرانی

معرفی و چکیده کتاب تعالی حکمرانی

معرفی و چکیده کتاب تعالی حکمرانی

ادامه مطلب
دانلود کتاب راهنمای عملی ارزشیابی اثر بخشی آموزشی در سازمان های صنعتی

دانلود کتاب راهنمای عملی ارزشیابی اثر بخشی آموزشی در سازمان های صنعتی

دانلود کتاب راهنمای عملی ارزشیابی اثر بخشی آموزشی در سازمان های صنعتی

ادامه مطلب
  • آخرین نوشته ها

  • موضوعات

  • خدمات