ارزیابی و سنجش استراتژی


یادداشت شماره 16 : هفت سین مدیریت در اکوسیستم مدلهای اقتصادی و حکمرانی سازمانی

بعد از گذشت چند دهه از مطرح شدن مدل هفت اس مکنزی (McKinsey’s 7S Framework) و به بهانه قرارگیری در قرن و سال نو ، لازم شد بار دیگر به روش […]

ادامه مطلب
  • آخرین نوشته ها

  • موضوعات

  • خدمات