استاد فرشچیان


یادداشت شماره 2: تعالی استاد فرشچیان

یادداشت شماره 2: تعالی استاد فرشچیان

به تعالی آدمی از مرحله جمادات و نباتات و بعد حیوانات وآنگاه انسان اشارت دارد. آدمی در تعالی جسم و روح از عالم فرشتگان هم خواهد گذشت. آدمی که از خداست […]

ادامه مطلب
  • آخرین نوشته ها

  • موضوعات

  • خدمات