تعالی


یادداشت 20- چارچوب مدیریت کیفیت جامع 4 با رویکرد فعلی در مسیر آینده

یادداشت 20- چارچوب مدیریت کیفیت جامع 4 با رویکرد فعلی در مسیر آینده

Total Quality Management 4.0 Framework: Present and Future مقاله معرفی شده با استفاده از تئوری سیستم اجتماعی و فنی، چارچوب مدیریت کیفیت جامع 4.0 (TQM 4.0) را در ادغام اصول […]

ادامه مطلب
یادداشت شماره 11:هشت اصل اساسی در تحول  و تعالی نوآوری

یادداشت شماره 11:هشت اصل اساسی در تحول و تعالی نوآوری

هشت اصل اساسی در تحول  و تعالی نوآوری : The eight essentials of innovation عوامل استراتژیک و سازمانی چیزی است که رهبران و نوآوران موفق در شرکتهای بزرگ را از […]

ادامه مطلب

یادداشت شماره 7 : معرفی دوره آموزشی آشنایی با مراحل تحقق استاندارد مدیریت شایستگی و توسعه کارکنان گامی در مسیر تعالی و نوآری سازمانی

موضوع مقاله :
شرحی بر اهداف و مقاصد استاندارد جهانی مدیریت شایستگی و توسعه کارکنان
با معرفی ترجمه و انتشار کتاب ایزو 10015 ویرایش 2019[…]

ادامه مطلب
مشاهده ویدیو: تعالی در خود-فردی

مشاهده ویدیو: تعالی در خود-فردی

تعالی در خود-فردی

ادامه مطلب
یادداشت شماره 2: تعالی استاد فرشچیان

یادداشت شماره 2: تعالی استاد فرشچیان

به تعالی آدمی از مرحله جمادات و نباتات و بعد حیوانات وآنگاه انسان اشارت دارد. آدمی در تعالی جسم و روح از عالم فرشتگان هم خواهد گذشت. آدمی که از خداست […]

ادامه مطلب
  • آخرین نوشته ها

  • موضوعات

  • خدمات