توسعه منابع انسانی


یادداشت شماره 12: معرفی اهداف و مدل ملی تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی

مدل تعالی آموزش و توسعه مولود احساس نیاز حوزه آموزش و توانمندسازی کارکنان به طراحی و توسعه الگوی مفهومی و زبان مشترک، با هدف ارتقا جایگاه و عملکرد مدیریت های […]

ادامه مطلب
  • آخرین نوشته ها

  • موضوعات

  • خدمات