دوره آموزشی


یادداشت 20- چارچوب مدیریت کیفیت جامع 4 با رویکرد فعلی در مسیر آینده

یادداشت 20- چارچوب مدیریت کیفیت جامع 4 با رویکرد فعلی در مسیر آینده

Total Quality Management 4.0 Framework: Present and Future مقاله معرفی شده با استفاده از تئوری سیستم اجتماعی و فنی، چارچوب مدیریت کیفیت جامع 4.0 (TQM 4.0) را در ادغام اصول […]

ادامه مطلب
یادداشت شماره 9: رویکردی نو در ارزیابی های سازمانی

یادداشت شماره 9: رویکردی نو در ارزیابی های سازمانی

معرفی دوره آموزشی رویکردهای نو در ارزیابی سازمانی ! چگونه باید همسویی و اثربخشی شاخصهای کلیدی عملکردِ هر کسب و کار را در مسیر خلق ارزش با ارزشهای پیشنهادی آن، […]

ادامه مطلب

یادداشت شماره 7 : معرفی دوره آموزشی آشنایی با مراحل تحقق استاندارد مدیریت شایستگی و توسعه کارکنان گامی در مسیر تعالی و نوآری سازمانی

موضوع مقاله :
شرحی بر اهداف و مقاصد استاندارد جهانی مدیریت شایستگی و توسعه کارکنان
با معرفی ترجمه و انتشار کتاب ایزو 10015 ویرایش 2019[…]

ادامه مطلب
  • آخرین نوشته ها

  • موضوعات

  • خدمات