سازمان


یادداشت 20- چارچوب مدیریت کیفیت جامع 4 با رویکرد فعلی در مسیر آینده

یادداشت 20- چارچوب مدیریت کیفیت جامع 4 با رویکرد فعلی در مسیر آینده

Total Quality Management 4.0 Framework: Present and Future مقاله معرفی شده با استفاده از تئوری سیستم اجتماعی و فنی، چارچوب مدیریت کیفیت جامع 4.0 (TQM 4.0) را در ادغام اصول […]

ادامه مطلب
یادداشت شماره 14: مدیریت تحول و چالش پویایی محیط در پارادایم نوآوری باز

یادداشت شماره 14: مدیریت تحول و چالش پویایی محیط در پارادایم نوآوری باز

کسب وکارهایی که در بازارهای پویای کنونی فعالیت می کنند، با چالش های همیشگی برای رسیدن به موفقیت روبه رو هستند.در چنین شرایطی نوآوری کلید اصلی موفقیت است. چالش نوآوری […]

ادامه مطلب
یادداشت شماره 3:شعارهای سازمانی در حوزه مدیریت کیفیت و تعالی سازمانی

یادداشت شماره 3:شعارهای سازمانی در حوزه مدیریت کیفیت و تعالی سازمانی

نوآوری و کیفیت موتور رشد و پیشرفت است .
کیفیت زاییده آموزش و فرهنگ سازمانی ست.
کیفیت کلید ایجاد عاطفه مشترک بین مشتری و سازمان است.
تعهد به ارتقاء[…]

ادامه مطلب
  • آخرین نوشته ها

  • موضوعات

  • خدمات