شایستگی


یادداشت شماره 8: تحول دیجیتال ، شایستگی ها و تکنولوژی های برهم زننده در اقتصاد نوآوری

یادداشت شماره 8: تحول دیجیتال ، شایستگی ها و تکنولوژی های برهم زننده در اقتصاد نوآوری

تکنولوژی، پیشران تحول دیجیتال است و اوج بهره گیری از تحول دیجیتال در این راز نهفته است. تغییر پاردایم در جوامع ، همواره کسب و کارها را مجبور به تغییر […]

ادامه مطلب
  • آخرین نوشته ها

  • موضوعات

  • خدمات