مدل کسب و کار


یادداشت شماره 10: پیشبرد نوآوری و همسویی آن با تحول دیجیتال  در خلق مدلهای کسب و کار

یادداشت شماره 10: پیشبرد نوآوری و همسویی آن با تحول دیجیتال در خلق مدلهای کسب و کار

ضرورت پیشبرد نوآوری برای رقابت در عرصه‌های داخلی و جهانی از یک سو و اهمیت توسعة فناوری‌ها در این حوزه ، به‌عنوان یکی از حوزه‌های کلیدی از سوی دیگر، شناسایی […]

ادامه مطلب
  • آخرین نوشته ها

  • موضوعات

  • خدمات