نوآوری


یادداشت 20- چارچوب مدیریت کیفیت جامع 4 با رویکرد فعلی در مسیر آینده

یادداشت 20- چارچوب مدیریت کیفیت جامع 4 با رویکرد فعلی در مسیر آینده

Total Quality Management 4.0 Framework: Present and Future مقاله معرفی شده با استفاده از تئوری سیستم اجتماعی و فنی، چارچوب مدیریت کیفیت جامع 4.0 (TQM 4.0) را در ادغام اصول […]

ادامه مطلب
یادداشت شماره 14: مدیریت تحول و چالش پویایی محیط در پارادایم نوآوری باز

یادداشت شماره 14: مدیریت تحول و چالش پویایی محیط در پارادایم نوآوری باز

کسب وکارهایی که در بازارهای پویای کنونی فعالیت می کنند، با چالش های همیشگی برای رسیدن به موفقیت روبه رو هستند.در چنین شرایطی نوآوری کلید اصلی موفقیت است. چالش نوآوری […]

ادامه مطلب
یادداشت شماره 11:هشت اصل اساسی در تحول  و تعالی نوآوری

یادداشت شماره 11:هشت اصل اساسی در تحول و تعالی نوآوری

هشت اصل اساسی در تحول  و تعالی نوآوری : The eight essentials of innovation عوامل استراتژیک و سازمانی چیزی است که رهبران و نوآوران موفق در شرکتهای بزرگ را از […]

ادامه مطلب
یادداشت شماره 10: پیشبرد نوآوری و همسویی آن با تحول دیجیتال  در خلق مدلهای کسب و کار

یادداشت شماره 10: پیشبرد نوآوری و همسویی آن با تحول دیجیتال در خلق مدلهای کسب و کار

ضرورت پیشبرد نوآوری برای رقابت در عرصه‌های داخلی و جهانی از یک سو و اهمیت توسعة فناوری‌ها در این حوزه ، به‌عنوان یکی از حوزه‌های کلیدی از سوی دیگر، شناسایی […]

ادامه مطلب
یادداشت شماره 8: تحول دیجیتال ، شایستگی ها و تکنولوژی های برهم زننده در اقتصاد نوآوری

یادداشت شماره 8: تحول دیجیتال ، شایستگی ها و تکنولوژی های برهم زننده در اقتصاد نوآوری

تکنولوژی، پیشران تحول دیجیتال است و اوج بهره گیری از تحول دیجیتال در این راز نهفته است. تغییر پاردایم در جوامع ، همواره کسب و کارها را مجبور به تغییر […]

ادامه مطلب
  • آخرین نوشته ها

  • موضوعات

  • خدمات