18امین کنفرانس بین المللی مدیریت


یادداشت شماره 15 :18امین کنفرانس بین المللی مدیریت

موضوع سخنرانی نوآوری و مدیریت دانش باز برخی از مهمترین نکات ارائه شده : علوم/علم باز، شیوه‌هایی چون انتشار آزاد تحقیقات، مبارزه برای دسترسی آزاد، تشویق دانشمندان به پژوهش باز […]

ادامه مطلب
  • آخرین نوشته ها

  • موضوعات

  • خدمات